Necessito alguns escrigui meu paper

Aquesta setmana doctorarbol en col·laboració amb ARBOLINNOVA jo ciutat de fet Zalla (Guikuzkoa) tenen una demostració de prova en alguns dels Cedres del responsable singulars.

L'arbre en realitzem mes d'instal·lacions de prova de 80% de l'arrel de sistema danyat per algunes obres antigues, pero Al nivell cohesio amb terra (com és la voluntat amb la prova de demostrar) cares és molt alta.

Enllaç a la notícia publicada pel diari Deià

http://www.deia.com/2013/11/28/Bizkaia/Zalla-prueba-un-Estudio-que-MIDE-la-estabilidad-de-los-Arboles