La Silvicultura Urbana o Urban Forestry treballa amb l’arbrat urbà a una escala més gran que l’arboricultura. Ofereix la possibilitat de gestionar grans poblacions arbòries per obtenir els màxims beneficis per a les persones. És a través d’una planificació integral que es poden maximitzar els serveis ecosistèmics proporcionats pels arbres.

Doctor Arbol disposa d’una gamma de serveis d’assessoria, consultoria i assistència tècnica sobre estratègies de planificació eficient del paisatge arbori, de manera que es maximitzin els beneficis i es minimitzin les molèsties relacionades amb els arbres.

Ajudem als diferents agents implicats (tècnics de l’administració, arquitectes, paisatgistes …) a afavorir la transició d’una gestió reactiva i amb alt cost a una altra més proactiva i sostenible.

Els nostres Plans del Verd, Dissenys de Plantacions o Assistències Tècniques són instruments que poden contribuir a una gestió eficaç del bosc urbà i a una plantació de l‘arbre correcte en el lloc correcte’, per optimitzar el seu potencial paisatgístic a llarg termini.

1. Plans del verd urbà

Un dels objectius primordials d’un Pla Estratègic és augmentar i millorar la cobertura verda urbana a manera d’una nova Infraestructura Verda.

Doctor Arbol porta elaborant des de 2011 diferents Plans del Verd Urbà com:

 • Plans Estratègics d’Infraestructures Verdes i Biodiversitat
 • Plans Directors d’Arbrat i Zones Verdes
 • Plans Gestors d’Arbratge
 • Plans Gestors de Risc

L’objectiu polític de dirigir la ciutat cap a un espai més habitable i d’adaptar-la al canvi climàtic, passa per crear una ruta d’actuació a curt, mig i llarg termini, la qual hauria de ser consensuada mitjançant aquests plans estratègics.

Una gestió integral aconseguiria generar una millora en l’administració ordinària del servei de manteniment, una reducció de la despesa econòmica, i un control i disminució de les incidències i queixes. El document resultant (Plec de condicions tècniques) seria un element vàlid a l’hora de contractar serveis mediambientals i de patrimoni verd de la ciutat.

2. Disseny de plantacions

Un disseny de plantacions que integri la Silvicultura Urbana pot constituir una estratègia vegetal per a l’adaptació al canvi climàtic, ja que s’augmenten els coeficients ecosistèmics que poden oferir els arbres, i per tant, els seus beneficis (reducció de temperatura, qualitat de l’aire…), podent-se comparar els valors de l’estat actual i els del futur projecte.

És objectiu primordial augmentar i millorar la cobertura arbòria a manera d’una nova infraestructura verda, i adaptar-la a la configuració urbana existent.

A més, generar un estrat arbori que ocupi el màxim de superfície pot jugar un paper primordial a l’hora d’afavorir la connectivitat ecològica a través de les diferents infraestructures verdes. La incorporació del estrat arbustiu i herbaci pot ser una oportunitat d’augmentar les interaccions entre les espècies.

Allà on sigui factible, l’arbre estarà al servei d’una gestió ecològica de l’aigua urbana, integrant-se en diferents solucions que incorporin el cicle de l’aigua a través de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible.

 

3. Assistència tècnica

L’assessorament professional des de l’etapa inicial de disseny pot reduir les pèrdues primerenques d’exemplars i garantir un establiment reeixit de l’arbrat.

Aquests són alguns exemples d’Assistències Tècniques que oferim:

Assistència Tècnica en obra:

 • Institut Municipal d’Urbanisme, Barcelona
 • Xarxa de Parcs Àrea Metropolitana, Barcelona
 • BIMSA

Asistencia técnica en proyectos de plantación y paisajismo:

 • Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
 • Ajuntament d’Olot
 • Ajuntament de Cieza

Asistencia Técnica en mantenimiento de ZZ VV:

 • Parcs Històrics (Parque del Oeste, Casa de Campo, Jardín del Capricho, Quinta de los Molinos).
 • Grans Parcs: Parc Juan Carlos I de Madrid, Parc del Aigua de Saragossa
 • Xarxa de Parcs Àrea Metropolitana, Barcelona
Implementació del ‘Pla Estratègic d’Ecologia Urbana i Biodiversitat 2017-2032’. Proposta de millora del sòl de plantació i augment del volum de l’escocell amb SÒL ESTRUCTURAL, Av. Juan XXIII, Cieza (Murcia)

Implementació del ‘Pla Estratègic d’Ecologia Urbana i Biodiversitat 2017-2032’. Proposta de millora del sòl de plantació i augment del volum de l’escocell amb SÒL ESTRUCTURAL, Av. Juan XXIII, Cieza (Murcia)

 

Descarregar PDF