A Doctorarbol la millora i conservació dels arbres és la nostra raó d’ésser. Posem a disposició de propietaris i gestors d’arbres singulars o amb un interès especial, arbrat urbà, etc., els nostres coneixements, experiència i dedicació per col·laborar en la seva millora i conservació. Els camps més comuns d’assessorament són:

Arboricultura_doctorarbol consultoria

  • Anàlisi del risc en palmeres: avaluació de palmeres i anàlisi del risc mitjançant el protocol AIP® de Doctorarbol en Anàlisi Integral de Palmeres.
  • Disseny d’estratègies per a la protecció d’arbres en les obres, gestió tècnica de les obres que afecten arbres, col·laboració en el disseny de projectes on els arbres són essencials.
  • Estudis fitopatològics, des d’arbres singulars, passant per col·lectius específics, fins a tots els arbres d’una ciutat, control, tractament, etc. Disseny del treball de camp per avaluar l’eficàcia de nous productes i sistemes de tractaments
  • Realització de cursos de formació sobre aspectes fonamentals en la gestió del bosc urbà. També de nous coneixements i tecnologies en la fisiologia, l’avaluació de risc, etc.