Assessorament dels arbres monumentals únics és una de les obres en que ens sentim més còmodes i que ens dediquem amb més passió. Treballar amb arbres simbòlics és un honor i una responsabilitat a la qual responem amb la nostra àmplia experiència i coneixements en la seva fisiologia, estructura i processos d'aquesta etapa de la vida de l'arbreDSCF4399

Nostra activitat acostuma a centrar-se en els següents passos:

  • Valoració general: identificar les necessitats especials de cada arbre i definir i implementar les mesures necessàries. Descriure el treball i tècniques per a la millora dels boscos urbans i la promoció de la biodiversitat.
  • Fent una avaluació estructural, fisiològics i/o arrel. Estudis Fitopatològica i gestió del programa en el moment.
  • Valoració mecànica: fer més coses amb els estudis visuals i instrumentals de risc segons cada necessitat. Disseny de sistemes d'ancoratges per assegurar la seva estabilitat.
  • Col·laborar en l'avaluació o estudis destinada a la declaració de Singular Local arbres
  • Definir estratègies de protecció contra la remodelació dels arbres espai.

A més, doctorarbol ha creat un producte mixt de programari i serveis de consultoria de gestió i publicació a la pàgina web dels arbres singulars del seu municipi: gestió d'arbres singulars
ENLLAÇ: "documents de la quarta conferència dels arbres monumentals d'Espanya: la conservació d'arbres i boscos vells organitzat per Gerard Passola"

Expedient: Arbres monumentals