protecció arboles_doctorarbol

Pot roure Colomer a l'inici de les obres

Doctorarbol obres en col·laboració amb estudis d'arquitectura, construcció, empreses de paisatge, municipis, etc., per desenvolupar projectes en que implicava els arbres ja estan present o de nova implantació. Oferim un servei d'assessorament i orientació tècnica per a la gestió eficient de l'arbre de recurs a aquestes actuacions.

Projectes urbans: avaluació de la viabilitat del projecte previst en boscos. Millores en el volum de sòl: disseny d'infraestructures compatible de substrats, millora de l'espai d'arrel i l'espai aeri. Elecció d'espècies adequades al paisatge i criteris de l'entorn urbà de subministrament i manteniment posterior. Auditoria de la plantació.

Tractament de bosc a l'obra civil: protecció, conservació i restauració dels boscos afectats per obres. Disseny de substrats ideals. Plans de vigilància i manteniment.

arbolado_doctorarbol proteccióAssessorament en projectes de Trasplantaments: definició de boscos de trasplantar, metodologia, millores en el medi ambient, direcció d'obres i seguiment de l'èxit de la supervivència dels arbres trasplantats s'escau. Control de qualitat de noves plantacions (enllaç: notes sobre arrels i trasplantaments, Gerard Passola, ed.) AEA)

 

Assessorament en paisatgisme i Jardineria pública: doctorarbol, té un departament especialitzat en l'optimització de la gestió i control de costos en els serveis de jardineria públics.