estudis fitopatologicos_doctorarbol

Per diferents raons (la presència freqüent d'exemplars amb baixa vitalitat, globalització (que facilita l'aparició de noves malalties), el debilitament causat per canvis en el medi ambient, etc.) arbres urbans són plagues i malalties.

L'avaluació científica d'aquestes patologies permet la correcta gestió dels arbres afectats. En Doctorarbol es professionals amb experiència per dur a terme:
  • Desenvolupament d'estudis de camp validar l'efectivitat dels nous productes ecològics

grafiosis_doctorarbolEstudis de poblacions d'arbres de diferents dimensions i desenvolupament de protocols per al tractament i inspecció

  • Control integrat de Fitopatologia
  • Determinació de noves malalties i plagues i sistemes de control