Recentment hem introduït noves tècniques d'anàlisi en estudis de risc de les palmes d'arbres de Palma. Aquest és un dels elements vegetals que present major dificultat quan es tracta d'estudis del risc són realment eficaços en la detecció d'elements perillosos. La creixent presència de Rhynchophorus ferrugineus en aquesta espècie (a nivell de Stipe!) no ha fet sinó augmentar el seu risc de trencament.

A part de la metodologia que utilitzem ja, hem introduït noves tècniques que permetin detectar possibles esquerdes a un nivell que és altament prematura. Això facilita la detecció d'individus potencialment perillosos, permetent-nos fer una avaluació de visual i instrumental molt més completa i determinar el seu nivell de temerària.

Al mateix temps, hem desenvolupat un protocol per a la gestió d'aquesta espècie per reduir l'aparició de la plaga del becut Boll nivell Stipe molt eficient.

 

Article sobre article Phoenix dactylifera

Més informació: Gerard Passola