El nostre equip ha seleccionat diferents cursos dedicats a treballar en tècniques d’arboricultura per tal de formar adequadament personal que vol dedicar-se a l’Arboricultura, ampliar coneixements o millorar en diferents tècniques.

La formació es realitza amb professors certificats en European Tree Worker, European Tree Technician o amb experiència molt contrastada  en consultoria d’arboricultura.

Desenvolupem la següent taula de continguts, amb l’objectiu d’obtenir els requisits necessaris per a l’examen de certificació ETW.

Segons els coneixement de cadascú, podran optar als cursos necessaris per a la seva complementació.

Es desenvoluparan cursos segons petició, i per completar una formació adequada, l’alumne (en base a la seva experiència) pot escollir entre les assignatures que s’ofereixen.

Hem dividit els mòduls en CURSOS D’INICIACIÓ, per a aquells que comencen a treballar en l’Arboricultura, i CURSOS AVANÇATS, per a qui necessiti millorar o explorar nous mètodes de treball.

CURSOS D’INICIACIÓ

Coneixements bàsics

1. Biologia bàsica dels arbres.

2. Relació sòl/arrel

3. Plantació d’arbres

4. Trasplantament i post-trasplantament d’arbres

5. Protecció d’arbolat a les obres

6. Avaluació de risc als arbres

Tècniques de treball

7. Poda viària (iniciació)

8. Ús i manteniment de motoserres en terra i alçada

9. Tècniques de trepa

10. Tècniques de rescat en trepa i primers auxilis

11. Tala d’arbres I

12. Biologia, malalties i tractaments de palmeres

13. Trepa i poda de palmeres

14. Salvament i seguretat en palmeres

15. Gestió de plataforma elevadora

16. Avaluació del risc en l’arbrat urbà: elaboració de fitxes, interpretació, treballs

CURSOS AVANÇATS

17. Poda viària avançada

18. Tècniques de trepa II

19. Tala d’arbres II

20. Desmuntatge i estintolament controlat des de plataformes elevadores

21. Fongs xilòfags

22. Física Aplicada a la arboricultura

23. Sustentacions artificials en arbres

24. Avaluacióvisual de l’arbrat  i avaluació del risc

25. Interpretació d’instruments associats amb el risc

26. Conservació d’arbres ancians i singulars

27. Tractament i gestió integral de palmeres