tèrmica; orfes: 2; text-guió: 0px; text-transformació: cap; espais en blanc: normal; vídues: 2; paraula-espaiat: 0px; "color de fons: #ffffff;" > María José Ball és biòleg i enginyer tècnic agrícola. Pronunciarà una conferència en els BioCultura sobre les conseqüències ambientals del cultiu massiva de GM, podem extreure un paràgraf de l'entrevista publicada a la web de associació Vida Sana

-A ' per què els problemes mediambientals derivats de aquest assumpte?

Tots els plaguicides / herbicides són alliberats al sòl, aigües, Airea ¢ â ' ¬â¦ sense excepció. Aquestes molècules passen terra tant el consum com a reg aigües. En el cas de Catalunya, recent analítiques en aigües han demostrat que gairebé tots tenen residus de glifosat. Diferents espècies de bacteris i fongs al sòl es veuen afectats amb inhibició del seu creixement. En el cas dels insectes, les abelles són els més afectats, causant un augment de la mortalitat larval. El mateix passa amb les marietes. Per vertebrats, s'ha demostrat que disminueix la resistència a les infeccions en els peixos, augmentant el nombre de malformacions, i són molt tòxics als amfibis.

Veure Entrevista completa: entrevista enllaç