La presència d'arbres a les ciutats no és negociable, representen obtenir la màxima qualitat funcional estètica, estructurals, fisiològics, etc. i ha de ser a través d'una gestió que vols minimitzar els costos i aconseguir un major rendiment de

(l) arbre com a recurs. Gestió eficient del bosc urbà.
Mitjançant l'aplicació de la nostra estructura d'arbre: coneixement, fisiologia, root sistema, poda, etc., juntament amb les característiques del medi ambient, social i estètica que els arbres necessiten a desenvolupar, pot ajudar les administracions locals i empreses de gestió pública per millorar l'eficiència de la seva presència en els nostres carrers i també eficient aplicar una reducció dels costos de manteniment.