La figa únic de l'Alameda de passeig a Màlaga, han estat sotmesos a una poda de millora de la seva seguretat, l'estudi de seguretat va ser realitzada per la tracció de prova (sistema Dynatim) i ha estat avaluada a més seu coeficient d'arrossegament. Imatge de l'obra de la poda

ens assaig escriptors

Quatre arbres en l'Albereda Principal poda afecta el trànsit

Poda proposat (en percentatge exacte) que permet conèixer la seguretat augmentada associat a forts vents, (normalment de 120/140 KMS/hora, l'escala Beaufort 11/12)

 

http://www.diariosur.es/20131110/local/Malaga/poda-Cuatro-Arboles-Alameda-201311101934.html