Sent la nostra principal activitat de consultoria, assessorament i gestió, durant la nostra vida com a empresa ens hem anat trobant les necessitats d'actuació que els arbres eren i hem volgut donar una solució altament professional.
Doctorarbol realitza tasques de conservació d'arbres que requereixen un alt grau de professionalitat i especialització. L'objecte dels nostres serveis són arbres que cal conservar el valor global. Per això oferim la nostra experiència en diferents àmbits:

  • Restauració d'arbres singulars
  • Trasplantament d'arbres singulars
  • Disseny i instal·lació d'ancoratges especials.
  • Altres serveis (instal·lació de conductors de llamps, fisiològics.) i consolidació del paisatge de l'entorn, promoció de la biodiversitat, etc.