Treballar amb elements insubstituïbles com els arbres singulars, hi ha una multitud de necessitats que ha de ser resolt, doctorarbol, busca solucions més a cada situació per a cada cas, estem en constant recerca de noves idees i solucions tècniques que permeten donar el millor tractament a cada problema.

Algunes de les obres d'aquest tipus són:
-Instal·lació de llamp conductors específics d'arbres.

Estudis dendrocronològics.

-Promoció de les obres de la biodiversitat.

Millora i consolidació fisiològica i paisatge de l'entorn d'arbres singulars.

3D per a la fotografia d'estudi i la divulgació estructural.

-Genètica anàlisi per la determinació d'espècies o nivell d'hibridació.

Conservació del genoma d'arbres singulars de cultiu in vitro o empelt.