trasplantament d'arbres singulares_doctorarbolA doctorarbol creiem que la millor ubicació pertreeplatform_doctorarbol a un arbre és que sempre ha tingut, i per tant estem compromesos a preservar els arbres que hi ha. No obstant això, algunes situacions no permeten mantenir l'arbre en el lloc i han de ser canviat la posició que van sobreviure. Amb aquesta finalitat hem dissenyat un sistema patentat propi (sistema Treeplatform®) que permet trasplantament de grans exemplars amb prop de 100% expectatives de supervivència. Amb aquest sistema estem treballant a tota Espanya i altres països europeus.

Relacionades amb el trasplantament d'aquestes persones que li oferim:

-Estudis dirigits a determinar les possibilitats tècniques de realització del trasplantament i requeriments fisiològics per assegurar la seva supervivència òptima.

-Trasplantament d'arbres singulars amb sistema Treeplatform®.

-Trasplantament de arbre de Palma únic

-Trasplantament d'arbres en condicions complicats