En aquest vídeo (en anglès) Ted parla com arbres vells constitueixen una reserva genètica increïble, no només per la pròpies gens però totes les agències d'acompanyants. Vídeo