Aquesta setmana Doctorarbol ha estat fent treballs de risc de caiguda d’arbres al Parc del Retiro. Aquestes feines preventives es realitzan mitjançant el test de tracció, una tècnica novedosa per al control del risc de caiguda d’arbres.doctorarbol arbres de tardor doctorarbol arbres de tardor

Aquesta prova permet el càlcul precís de la capacitat de càrrega d’un arbre. S’utilitza en aquells casos on l’avaluació tradicional no permet determinar, d’una manera 100% fiable, el risc de caiguda / trencament d’un exemplar.  

Aquest tipus de prova es realitza normalment en els arbres d’especial valor on la conservació és molt important, com aquests exemplars del Retiro.doctorarbol arbres de tardor
doctorarbol arbres de tardor

Actualment, Doctorarbol compta amb l’equip, l’entrenament tècnic i especialitzat per a realitzar-ho per tot el país.
En aquest projecte han col·laborat Jesús Puerta, Alberto Díaz i Gerard Passola.
doctorarbol arbres de tardordoctorarbol arbres de tardor