La revista alimentació i química Toxiciology publica un article (llarg termini toxicitat d'herbicida Roundup i blat de moro Roundup tolerants modificats genèticament en aquesta investigació s'ha estudiat l'efecte combinat de l'herbicida ronda amunt i blat de moro transgènic)