Un estudi publicat a la revista cuina i Toxiciology química analitza el blat de moro NK603 i Herbicida Roundup i conclujye que són extremadament tòxics a baixos nivells.

L'estudi avalua uns 100 paràmetres en rates alimentades amb aquestes substàncies. I un dels més impressionants resultats són:

-La mortalitat en les femelles és més alta i associat amb tumors de mama, hipofesis problemes i ronyó

-La mortalitat en els mascles s'associa amb greus deficiències en el fetge i ronyó.

&

Valoració: no crec que és només una qüestió econòmica, que no està fent més o menys diners, ha de ser com pretenen fer Dai€ ˜O, per posar els productes en el mercat que tenen aquestes conseqüències conegudes (almenys pels fabricants), hi ha altre resposta a aquest fet macabra, assassina. Com un comprador, he pres la decisió de comprar empreses o productors de petita dimensió, grans productors tendeixen a tenir un mateix propietari (els diners de Déu) i l'esquematització endavant no la vocació de servei a la humanitat, però seu propi ambició, si no la voluntat dany en el pagament a qui seu enriquiment.

&

vincle article: llarg termini toxicitat d'herbicida Roundup i tolerants Roundup modificats genèticament blat de moro