La reducció de la població de Canàries palmeres, degut a la gran mortalitat causada per Rhynchophorus ferrugineus i també per la efectiva (desafortunadament només en algunes localitats) esforços de protecció que estan encara lliures de la seva presència, està fent el becut població migrar a altres espècies.

Rhynchophorus potencial és altíssim, tanmateix sembla que s'està centrant en w. filifera, on, a causa de la petita dimensió de la zona meristemàtiques, el dany és hepatitis.

Un altre candidat seria p. dactyilifera, però no està clar que la seva gana per l'àrea els fulls són tan alts, com tenir certs tipus de Stipe.