Finalitzat el curs organitzat per l”APEVC ” Avaluació del risc de l”arbrat urbí “, que va ten

ir lloc els dies 25 i 26 de gener al Parc Catalunya de Sabadell. El curs va resultar un í¨xit tant per vertureplica.net el nombre d”assistents com la valoració que n”han fet. Durant el curs es va alternar la part teí²rica amb la prí ctica, on es va poder probar diferents metodologies de treball.

El curso fué impartido por Gerard Passola

zp8497586rq